NA SKRÓTY

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://owady.strefa.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep www.owady.strefa.pl jest prowadzony przez firmę:

FIOŁEK KRZYSZTOF
ul.Zagórska 2; 32-031 Mogilany
Nip. 7371746973
Regon 491897722

Adres do korespondencji:

FIOŁEK KRZYSZTOF 
ul.Zagórska 2 32-031 Mogilany
tel. : +48 608898720
e-mail: kontakt@owady.strefa.pl


Zakup w sklepie internetowym www.owady.strefa.pl.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 7-15 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

Forma płatności: przelew na konto bankowe, zaliczenie pocztowe, płatności PayPal

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma FIOŁEK KRZYSZTOF zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

Firma FIOŁEK KRZYSZTOF zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.owady.strefa.pl są podane w złotych polskich 

Osoby chcące otrzymać rachunek proszone są o wypełnienie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia rachunku wraz z numerem NIP.


Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres firmy.

Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.Wszystkie dane przesyłane przez Klienta przy składaniu zamówienia, są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926) i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Nowe produkty

Brak nowych produktów na tą chwilę

NA SKRÓTY